Posts Tagged ‘Dịch vụ vận chuyển người’

Dịch vụ vận chuyển hành khách

3

Tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng trong việc đi lại, làm việc, giảm chi phí, tiết kiệm được thời gian hơn. Thấy được những mặt tốt của các bác tài xế xe ôm, công ty  xe ômThân Thiện chúng tôi đã đi đến việc triển khai mô hình”Xe Ôm Taxi “trong khu vực thành […]