Posts Tagged ‘Giá cước xe ôm Thân Thiện’

Giá cước xe ôm Thân Thiện

11233561_973357246030917_4558324222183494732_n

Bảng giá cước Giá lên xe 4.000 VNĐ/600m đầu(giá cũ 6.000) Tiếp theo đến km thứ 15 6.000 VNĐ/1km(giá cũ là tới km8) Km thứ 16 đến km thứ 30 5.000 VNĐ/1km(giá cũ là tới km 9 đến 11) Km thứ 31 trở lên 4.000 VNĐ/1km  Chờ 10 phút đầu miễn phí,chờ tiếp theo block 5 phút giá 3.000đ Lưu ý:Giá này […]