Posts Tagged ‘Thông báo và những ưu đại cho nhân viên xe ôm thân thiện’

Thông Báo

Mọi nhân viên nên theo dõi thường xuyên thông báo công ty. Thống báo ngày 15/04/2015 -Về việc đi làm:Tất cả nhân viên có mặt tại vị trí đã giao sang từ 6h-6h30 phải có mặt trước. Ai đi làm sau 6h30 thì sau 12h trưa mới được điều xe trừ trường hợp khách gấp […]