Posts Tagged ‘Trên đài phát thanh truyền hình DRT’

Trên đài phát thanh truyền hình DRT

Mô hình xe ôm thân thiện http://www.drt.danang.vn/62-57-13317/Mo-hinh-xe-om-than-thien.aspx Từ nhiều năm nay, ở Đà Nẵng, mô hình xe thồ tự quản ra đời và hoạt động khá tốt. Mới đây, trên địa bàn TP lại xuất hiện thêm một mô hình mới, đó là xe ôm thân thiện.Cách đây gần 2 tháng, Công ty Cổ phần […]