Posts Tagged ‘Xe Ôm Thân Thiện Ra Đời’

Xe Ôm Thân Thiện Ra Đời

Xe ôm là phương tiện đi lại trong nội thành của nhiều người dân thành phố từ nhiều năm nay vì mức giá hợp lý, giao thông thuận lợi và thuận tiện cho việc đi lại trong phạm vi ngắn. Tuy nhiên, loại hình giao thông này còn nhiều bất cập như nạn chèo kéo, […]